Hoe lang doe jij over het formuleren van de strategie?

Geschreven door Gert van den Burg

Sinds een paar maanden heb ik een online test op de website van CFO Consult staan. Die test brengt de effectiviteit van het strategieproces in kaart.

Meer dan 40 procent van degenen die de test hebben ingevuld geven aan dat hun organisatie niet in staat is om binnen 3 maanden een nieuwe strategie te formuleren.
Een derde geeft zelfs aan minimaal 6 tot 9 maanden nodig te hebben.

Ik vind dat zorgwekkend.

Want kun je het je tegenwoordig wel veroorloven om er zo lang over te doen en om de strategie aan te passen? Laat staan om zo lang te wachten met het uitvoeren daarvan?

Meer dan ooit is het nu en de komende jaren nodig om snel met de strategie in te kunnen spelen op veranderingen.

De Corona-pandemie werkt daarin als een katalysator.
Daar waar business modellen zwak, eenzijdig of onhelder zijn is dat afgelopen maanden uitvergroot.
Denk aan de horeca, evenementenorganisaties en luchtvaart.

Omgekeerd werkt het ook want tegelijk profiteerden supermarkten en aanbieders van online diensten zoals webshops,  vergaderservices en de gamesindustrie.

Hoe lang doe jij over de strategie

Een goede strategie is gebaseerd op een gezond en houdbaar business model. Minder dan 35 procent van de deelnemers van de online test zegt daarover te beschikken.

Wat ook opvalt is dat degenen die de test tot nu toe hebben ingevuld werken in organisaties die achter de feiten aanlopen:

 • Ze hebben geen proces ingericht om (zwakke) signalen op te pikken die duiden op veranderingen in markt en/of omgeving.
 • Ze beschikken niet of nauwelijk over scenario’s om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen.

Disclaimer: deze waarnemingen zijn gebaseerd op enkele tientallen ingevulde test. Nog te weinig om iets te kunnen roepen over representativiteit.

Maar toch …..

De uitdaging in het bedrijfsleven en bij maatschappelijke organisaties is: hoe formuleer je op heel korte termijn een strategie die uitvoerbaar is, maar ook razendsnel kan worden aangepast als de omstandigheden (weer) veranderen?
En hoe houd je dat beheersbaar met een passend strategisch managementsysteem?

Deelnemers aan het jaarprogramma krijgen antwoord op deze vragen. 

Ze ontdekken ook:

 • Waarom klassieke tools zoals SWOT’s en het 5-krachtenmodel van Porter het strategieproces onnodig vertragen en (te) weinig waarde toevoegen. Daarvoor in de plaats leren ze werken met een relatief nieuw hulpmiddel dat het strategieproces ten minste met weken en soms wel met maanden versnelt.
 • Hoe je er voor zorgt dat binnen 2 tot 3 werkdagen de strategie scherp en meetbaar wordt geformuleerd en welke twee vragen daarbij cruciaal zijn.
 • Wie precies je bij het strategieproces betrekt en hoe je optimaal gebruik maakt van de gezamenlijke kennis en inzichten van deze beperkte groep van mensen om te komen tot een gedragen en uitvoerbare strategie.
 • Hoe je er voor zorgt dat de strategie een heldere focus heeft die door iedereen in de organisatie tot op de werkvloer wordt herkend.
 • Hoe je de zwakke punten in een business model herkent en omvormt naar een toekomstbestendig verdienmodel met een gezond rendement.
 • Wat de juiste mix is van tijd en geld die je besteedt aan strategieformulering versus strategie-executie.
 • Wat je kunt leren van toevallige gebeurtenissen en de ontdekking van onverwachte patronen en hoe je dat inzet om nieuwe scenario’s en strategieën te formuleren.
 • Hoe je strategisch denken ontwikkelt en wat daarin de rol is van intuïtie en creativiteit. Hoe je deze competentie niet alleen inzet bij de formulering van een visie en strategie, maar ook bij andere vraagstukken in de bestuurskamer.  

Wil je hiermee zelf aan de slag? In het najaar start een nieuwe groep met het jaarprogramma van CFO College. 

Als je wilt weten of dit programma voor jou geschikt is boek dan nu hier een gratis 15-minuten informatiegesprek.

Ik spreek je graag.

Lees Meer Artikelen:

Ik kreeg het benauwd bij de gedachte dat het mis zou gaan voor de ogen van 800 man

Ontdek de 10 kenmerken van de CFO die het verschil maakt

[inclusief scoreblad voor zelfevaluatie]

 • Breng in kaart waar je staat ten opzichte van het normprofiel van de CFO
 • Ontdek je ontwikkelpunten
 • Bepaal de 3 acties die je helpen om snel te verbeteren
voorblad 10 kenmerken van de cfo die het verschil maakt
Stuur mij de PDF met de 10 kenmerken van de CFO die het verschil maakt nu!
Wanneer je op bovenstaande knop klikt, ontvang je af en toe een email. Uitschrijven kan op elk moment. Lees er meer over in het Privacy Statement
>
Chat openen
1
Chat via jouw favoriete medium
Hallo, kan ik je helpen?