CFO College waardeert het dat je deze website bezoekt. Aan de samenstelling van de informatie op deze website is veel aandacht besteed en ze wordt regelmatig gecontroleerd op juistheid.
Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. CFO College behoudt het recht om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de site en de benodigde software te wijzigen, te actualiseren of aan te vullen. Hoewel wij ons best doen om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos aan te bieden, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects, gederfde inkomsten of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website of het gebruik van informatie van deze website.

De website biedt alle informatie, diensten en producten aan “AS IS”, zonder enige garanties. De site ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wet. In geen geval zal CFO College aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele, consequentiële en speciale schades, of welke schades dan ook, voortkomend uit het gebruik van, of functioneren van deze website, of van iedere vorm van informatie, diensten of producten aangeboden door deze website, ook al is CFO College op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van het ontstaan van een dergelijke schade.

Deze website is onderhevig aan het Nederlands recht. Elke gebruiker van deze website die, de site of het bedrijf rechterlijk wil vervolgen zal dit in Nederland moeten doen.

CFO College stelt het op prijs als je onjuistheden op deze site meldt. Hartelijk dank daarvoor.

Contact

Wanneer je vragen hebt over deze website neemt u dan contact op via het formulier op onze contactpagina

CFO College
Postbus 216
3100 AE Schiedam
Tel. 010 - 426 83 99
Email: info@cfocollege.nl

>
Chat openen
1
Chat via jouw favoriete medium
Hallo, kan ik je helpen?