Ben jij (aankomend) CFO en wil je jouw plaats in de bestuurskamer innemen, de organisatie strategisch op koers houden en richting geven aan transformatie en verandering?

Wil je meer weten? Vraag het GRATIS 15 minuten informatiegesprek aan!

Het CFO College jaarprogramma helpt je om je te ontwikkelen van inhoudelijk vakman  of vakvrouw tot Strategisch Business Partner

Je bent hier op de juiste plaats als je meer focus wilt op strategie en strategie-executie, jouw plaats in de boardroom nu ècht wilt innemen en richting wilt geven aan verandering en business transformatie

Herken jij je hier in?

 • Ben jij (aankomend) CFO, financieel directeur of financieel manager die eindverantwoordelijk is voor financiën?
 • Ben jij de finance executive die gewaardeerd wordt omdat je altijd de cijfers op orde hebt en omdat je jouw vak beheerst?
 • Wil jij je graag doorontwikkelen en jouw plaats in de boardroom als Strategisch Business Partner innemen?
 • Vind je het lastig om de organisatie focus te laten houden op strategie-uitvoering?
 • Heb je af en toe moeite de business mee te krijgen om noodzakelijke veranderingen door te voeren en te transformeren?
 • Loopt de samenwerking met de commissarissen stroef of heb je moeite hen te overtuigen?
 • Heb je af en toe het idee dat jouw stem niet wordt gehoord in de bestuurskamer?

Is het antwoord op één of meer van deze vragen JA, dan helpt dit jaarprogramma jou.

Van inhoudelijk Vakman naar Strategisch Business Partner

Het CFO College jaarprogramma helpt je om je te ontwikkelen van inhoudelijk vakman (of vrouw) tot Strategisch Business Partner en verbreedt jouw carrièrekansen.
Je krijgt training, coaching en support van de groep. Bespaar jezelf letterlijk JARENLANG leer- en ontwikkeltijd en maak een groeisprong.

Transformatie tot Strategisch Business Partner in 11 maanden

Het jaarprogramma van CFO College heeft als titel het 'CFO Strategisch Business Partner Transformatieprogramma'. Die naam geeft aan waar het om draait. Je maakt namelijk zelf in 11 maanden een transformatie door.
Het programma omvat 3 centrale thema's die verdeeld over 5 modules je helpen om jouw plaats in de Boardroom in te nemen.

De 3 thema's zijn:

1

Focus
op Strategie

2

Je plaats in de
Boardroom innemen

3

Richting geven aan verandering
en business transformatie

Hoe ziet het programma eruit?

Module 1. Je zelf leren kennen en een strategisch ontwikkelplan ontwerpen

In de 1e module maak je een zelfanalyse. Je brengt in kaart waar je nu staat in je ontwikkeling en waar je over een jaar wilt uitkomen.
Je krijgt inzicht in jouw voorkeurspatronen en hoe jouw competenties zich verhouden tot die in een ideaal CFO-profiel. Daarnaast krijg je inzicht in belangrijke stromingen en modellen voor strategieontwikkeling en -executie.
Met die informatie ga je aan de slag om een plan op te stellen om jou en jouw organisatie in het komende jaar te ontwikkelen.

Module 2. Ontwikkelen van leiderschap en management control

Om het plan dat je tijdens de 1e module ontwikkelde succesvol uit te voeren zal je leiderschap moeten ontwikkelen. Centraal daarbij staan het inzicht in jouw waarden en drijfveren en ook die van de omgeving waarin je werkt, het bewaken van jouw grenzen en inzicht in de ontwikkelingsprocessen van mensen en organisaties volgens inzichten uit de transpersoonlijke psychologie en Spiral Dynamics.
Met die inzichten ga je aan de slag en ga je ontdekken wat werkt en niet werkt. Wanneer je moet sturen en wanneer je kunt loslaten. En wat dat betekent voor de inrichting van management control in jouw organisatie.

Module 3. Richting geven aan transformatie en verandering

Nu je een plan hebt en ook weet wat dat vraagt van jou als leider verken je verder hoe je mensen in beweging krijgt. Veranderen gaat meestal niet vanzelf. Sterker, de meeste mensen, misschien ook jij wel, houden het liefste vast aan het bekende. In de huidige dynamiek van organisaties is continue verandering en transformatie een vereiste wil je niet achter de feiten aanlopen. Daarom leer je in deze module enkele krachtige verandermodellen kennen. Je combineert die kennis met datgene wat je in module 2 over leiderschap hebt geleerd. Vervolgens breng je in kaart wat dat betekent voor jouw gedrag en stijl. Je wordt je nog meer bewust van jouw voorbeeldfunctie, hoe je bewust en onbewust op een ethische manier kunt beïnvloeden en waar de grenzen liggen tussen sturen en loslaten in verandertrajecten.

Module 4. Je plaats in de boardroom innemen

Hoe stevig sta je in jouw schoenen als het erop aan komt? Als er keuzes moeten worden gemaakt over de strategie of business. Als alternatieven moeten worden afgewogen. Loop jij de deur plat bij de CEO en collega's of blijf je bij voorkeur op jouw kamer? Neem jij zelf het initiatief of wacht je tot er om advies wordt gevraagd? Bij Boardroom Dynamics gaat het om zaken als de invloed die personen op elkaar hebben, de mate waarin ze worden vertrouwd, conflicten die spelen en macht die wordt uitgeoefend. Het gaat ook over persoonlijkheidskenmerken als extraversie, vriendelijkheid en emotionele stabiliteit. Allereerst zal je bewust moeten zijn van deze zaken die zich op sociaalpsychologisch niveau afspelen. Wij reiken je die kennis aan en je gaat er ook mee oefenen. Je krijgt daarmee inzicht waarom het met de één klikt en je bij de ander steeds een ongemakkelijk gevoel hebt. Je krijgt ook de tools aangereikt om je handelingsreportoire te verbreden. Ook daarmee ga je oefenen zodat je in de praktijk beter contact maakt, collega's in de boardroom makkelijker overtuigt en beïnvloedt en meer haalt uit onderhandelingen.

Module 5. Integreren en demonstreren van meesterschap

De laatste module staat in het teken van integratie van de stof en een reflectie op waar je staat in de uitvoering van het plan dat je tijdens module 1 ontwikkelde. Alle deelnemers geven een individuele presentatie waarin het groeiproces, de valkuilen en bereikte resultaten centraal staan. Bovendien breng je in kaart wat jouw vervolgstappen zijn om de volgende groeisprong te maken.

Wat maakt dit programma anders?

Universiteiten en hogescholen reiken je vooral kennis aan. Andere opleidingsinstituten vullen dit aan met kortlopende trainingen om gespecialiseerde kennis en vaardigheden te verwerven.
Dit programma legt een ander accent. Je verwerft extra kennis, leert nieuwe vaardigheden en bouwt precies aan die competenties (soft skills) die jou onderscheiden als de gewaardeerde Strategisch Business Partner die het verschil maakt in de bestuurskamer. Door dat 11 maanden lang gericht op te bouwen beklijft het, je integreert het in je doen en laten. Daarmee verhoog je jouw waarde als financial executive voor de organisatie en verbeter je ook jouw carrièreperspectief.

Deelname omvat de volgende onderdelen

Iedere module bestaat uit een combinatie van live bijeenkomsten en online lessen. Instroom is mogelijk bij de modules 1 tot en met 4. Stroom je na module 1 in, dan zorgen wij voor een naadloze aansluiting.

Live bijeenkomsten
Module 1: 3 en 4 oktober 2024
Module 2: 21 en 22 november 2024
Module 3: 23 en 24 januari 2025
Module 4: 19, 20 en 21 maart 2025
Module 5: 22 en 23 mei 2025


In deze exclusieve live masterminds ga je met Gert van den Burg en de mededeelnemers aan de slag op uitstekende locaties met hoogwaardige culinaire verzorging.


Online trainingsprogramma's
Voor iedere module worden ondersteunende materialen in de vorm van mp3's, webinars of video's aangeboden in een beveiligde omgeving die ook nog na afloop van het programma beschikbaar blijven. De trainingen worden begeleid met handige templates en checklists, zodat je de essentie er uit haalt snel resultaat boekt.


8 ontwikkelsessies (in een kleine groep) met Gert van den Burg persoonlijk (60 minuten, telefonisch of via het web 1 x per maand)
In deze sessie kun je al je vragen stellen en krijg je feedback van andere deelnemers en coaching van Gert van den Burg. Mocht je een keer een sessie missen, geen nood, je ontvangt achteraf een Mp3 en een samenvatting.


Emergency coaching
Hiervan kun je ONBEPERKT gebruik maken in geval van nood bij het implementeren van je plannen.


Deelname aan besloten discussiegroep
Alle deelnemers krijgen toegang tot een online discussiegroep, zodat je gedurende het programma vragen kunt stellen en elkaar feedback kunt geven.


Wekelijkse of maandelijkse voortgangsrapportage
Resultaten bereik je gemakkelijker door iedere week of maand je voortgang te rapporteren.

Resultaten van het Jaarprogramma

 • Je neemt jouw rol in als Strategisch Business Partner in de boardroom en voegt daardoor veel meer waarde toe
 • Dat vertaalt zich in betere financiële resultaten en meer waardering voor jou als professional en business partner
 • Executives en managers kunnen niet meer om je heen en betrekken je vroegtijdig bij strategische vraagstukken en waarderen jouw proactieve inbreng
 • Als gevolg daarvan stijgt jouw marktwaarde en kom je in aanmerking voor nog interessantere en beter betalende posities

 Wat zeggen deelnemers?

Rosalie van Dijk

Rosalie van Dijk

"Ik kan nu mijzelf zijn in het krachtenveld van de bestuurskamer en stakeholders."

"De aanleiding voor mij om deel te nemen was om nog scherper te krijgen wat nu specifiek en inherent is aan de CFO rol. Ook in relatie tot collega-bestuurders en de Raad van Commissarissen. Inhoudelijk had ik al ruim voldoende bagage. Ik wilde echter mijn rol nog beter kunnen vormgeven.
Het programma is een hele mooie combinatie van modules rondom thema’s en biedt ook inhoudelijke bagage. Er zijn heel veel praktijksituaties die je kunt reflecteren met wat wordt aangeboden in het programma.
Ik heb veel ruimte gevoeld om dilemma’s, twijfels en discussies op tafel te leggen. De livedagen en de individuele coaching waren voor mij super waardevol.
Als ik terugkijk heeft het programma vooral veel vertrouwen in mijzelf opgeleverd. Ik kan nu meer mijzelf zijn in het krachtenveld van de bestuurskamer en stakeholders. Dat helpt mij om effectiever te zijn in de CFO-rol."

"Ik ben concreter, meer feitelijk en minder vaag voor de mensen om mij heen. Het effect is dat dingen nu wel veranderen."

"In mijn CFO-rol merkte ik dat ik de vele ervaringen die ik heb opgedaan bij vier verschillende food-bedrijven ten volle benut. Ik wilde nog een stap verder en wist niet precies hoe. Binnen mijn organisatie zag ik waar het heen moest, maar wist niet hoe ik dat voor elkaar moest krijgen. Op het juiste moment kwam CFO College op mijn pad.
Al tijdens de VIP-dag in het begin van het programma werd mij duidelijk waar ik stond als het gaat om kritische competenties voor de CFO-rol. En waar ik aandacht aan moest besteden om resultaten makkelijker te bereiken. Daar ben ik mee aan de slag gegaan.
Ik doe nu een aantal zaken anders: ik ben concreter, meer feitelijk en minder vaag voor de mensen om mij heen. Het effect is dat dingen nu wel veranderen. Dat ook anderen gaan zien waar het heen moet. Dat iedereen gaat zien: dit is een goede zet. Daardoor heb ik een sterkere positie in het directieteam. En ook meer invloed. Het leuke is dat het effect niet alleen merkbaar is in mijn werk, maar ook thuis.”

Arjen Pauzenga

Arjen Pauzenga

Rianne Siebel

Rianne Siebel

"Nu ben ik veel meer op relatieniveau bezig en merk dat ik meer in contact sta met mijn medewerkers en collega’s en veel meer gezamenlijk met hen werk aan verbetering en verandering."

"Ik ben gaan deelnemen aan het jaarprogramma omdat ik de ambitie heb een directierol te gaan vervullen.
Ik zie een duidelijke verandering in mijn houding in de organisatie. Vanuit interimrollen ben ik gewend vanuit inhoud oplossingen te bieden. Nu ben ik veel meer op relatieniveau bezig en merk dat ik meer in contact sta met mijn medewerkers en collega’s en veel meer gezamenlijk met hen werk aan verbetering en verandering.
Een verschil met voorheen is dat ik veel meer managerial in mijn rol zit. Ik ben nu minder de concern controller die bezig is met het beheersen in de organisatie en meer de manager/leider die verandering in de totale organisatie tot stand brengt.

De opleiding vind ik geschikt voor controllers die de stap willen zetten vanuit de inhoud naar eindverantwoordelijke leidinggevende rollen. En ook voor degenen die al op dat niveau functioneren. Je kijkt in het jaarprogramma van CFO College heel goed waar je staat en waar je nog verder kan ontwikkelen. Omdat je weg bent van de dagelijkse werkzaamheden neem je de tijd voor reflectie. Alleen dat al is van grote toegevoegde waarde."

Over de begeleider en sprekers

Over Gert van den Burg
CFO College en het CFO Strategisch Business Partner Transformatieprogramma zijn creaties van Gert van den Burg. Gert is zelf bedrijfseconoom en registercontroller. Hij is ook gecertificeerd Transpersoonlijke Coach en & Counselor. Hij is een zeer ervaren adviseur, coach en trainer gespecialiseerd in strategie-executie en het begeleiden van financial executives. Hij werkt zowel voor profit- als non-profit organisaties. Daarnaast is hij een ervaren toezichthouder bij maatschappelijke organisaties.

Gert van den Burg - Coacht CFO's en andere Finance Executives

Overige coaches en sprekers
Bij verschillende onderdelen verzorgen ervaringsdeskundige gastsprekers en -trainers bijdragen. Daarmee krijg je een gevarieerder beeld van praktijksituaties.
De definitieve lijst van gastsprekers wordt in een later stadium bekend gemaakt.

Investering en Aanmelden

Wil je meer weten over het programma, de investering en de betaalopties? Vraag dan om een gratis strategiegesprek.
Tijdens dat gesprek brengen we in kaart waar je staat en hoe jouw ontwikkeling er in de komende jaren uit kan zien. Aan de hand daarvan krijg je een beeld of het CFO Business Partner Transformatie programma bij jou past. We vertellen je dan ook over de investering en de betaalopties. Aanmelden kan alleen na het voeren van een strategiegesprek omdat we het voor beide partijen belangrijk vinden om vooraf de toegevoegde waarde van het programma in kaart te brengen.
Wil je een strategiegesprek aanvragen? Dat kan via deze webpagina of door telefonisch contact op te nemen via 010 - 426 83 99.

Geïnteresseerd?

Vraag dan nu een 15 minuten informatiegesprek aan

BONUSSEN

Bonus 1: 8 coachingsessies (individueel) van 30 minuten (telefonisch of via Skype) met Gert van den Burg of een business coach

In deze gesprekken neem je jouw voortgang door, krijg je ideeën en feedback over jouw voortgang, overwin je jouw onzekerheden en schroom zodat je een zeer succesvol Strategisch Business Partner kan zijn.

Bonus 2: deelname aan een assessment

Je neemt deel aan een assessment dat is gebaseerd op de zogenaamde metaprofielanalyse. De uitkomsten worden vertaald naar de 10 kritische competenties in het CFO-normprofiel.

Bonus 3: VIP-ontwikkeldag

Tijdens deze dag ga je 1 op 1 aan de slag met Gert van den Burg. Je bespreekt de uitkomsten van het assessment en waar je staat ten opzicht van het CFO normprofiel. Samen met Gert van den Burg breng je in kaart waar jouw ontwikkelpunten liggen en wat je daar concreet aan kunt doen. We vertalen dit naar een persoonlijke strategiekaart, zodat je nog meer gefocust met jouw transformatieplan aan de slag kunt gaan.

Wat brengt het programma de deelnemers?

Bertan Veldhuijzen van Zanten

Bertan Veldhuijzen van Zanten

"Voor iedereen die zich wil verbinden met collega bestuurders en wil leren om gaan met het krachtenveld in de boardroom."

"Nog niet zo lang geleden kreeg ik de CFO rol aangeboden. Ik had nog niet precies het beeld wat een CFO doet en wat het krachtenveld is waarin hij beweegt. Inmiddels heb ik het jaarprogramma van CFO College doorlopen. Ik heb nu een scherp beeld wat een CFO doet, vertrouwen dat ik die rol kan invullen en weet ook hoe ik dat ga doen.
Ik kan het jaarprogramma aanbevelen aan iedereen in de financiële functie die los wil komen van de cijfers en zijn rol breder wil trekken. Die zich wil verbinden met collega bestuurders en wil leren om gaan met het krachtenveld in de boardroom.
De schoonheid van het programma is dat het kleinschalig is. De persoonlijke touch is uniek."

"Ik krijg nu veel meer voor elkaar."

"Tot ik aan het jaarprogramma van CFO College begon was ik vooral met de inhoud van het vak bezig. Ik kon minder bereiken dan ik wilde en kon daardoor onvoldoende mijn ei kwijt.
Inmiddels is er veel veranderd. Ik maak me minder druk om bijzaken, waardoor ik mij meer kan focussen op de dingen die ik belangrijk vind. Hierdoor straal ik meer rust uit wat maakt dat ik meer impact heb. Ultiem ervaar ik daardoor vrijheid.
Ik heb nu een heel duidelijk doel waar ik heen wil: de stap naar de CFO rol en ik kan dat ook overtuigend brengen. 
Het programma is vooral gericht op de ontwikkeling van soft skills en minder op inhoud. Dat maakt dat ik nu veel meer voor elkaar krijg, effectiever ben en meer rust en vrijheid ervaar.”

Koen Evers

Koen Evers

"Ik kan niet zeggen wat belangrijker is, bestuursvoorzitter of financieel directeur. De CEO kijkt naar de toekomst, maar de CFO moet die mogelijk maken."

Mijntje Lückerath in de Volkskrant  - 16 december 2016

Veel gestelde vragen

Welke achtergrond en opleiding heb ik nodig om deel te kunnen nemen?

Wanneer start een nieuwe groep?

Is de coaching via telefoon of skype voldoende persoonlijk?

Waarom kan ik mij niet direct inschrijven via de website?

Heb je nog andere vragen? Stel ze hieronder.

 • Vul jouw naam in
 • Vul hier jouw mailadres in
 • Telefoonnummer waarop je bereikbaar bent
 • Schrijf hier jouw vraag of opmerking.
 • Vink dit veld aan. We weten dan dat je geen robot bent.
 • Hidden
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

P.S. De CFO die een serieuze rol speelt in het strategieproces; ervoor zorgt dat de strategie ook écht wordt uitgevoerd; richting geeft aan veranderingen en transformatie en zijn plaats in de boardroom waarmaakt voegt enorm veel waarde toe.
Deelnemers van het programma pakken deze rollen op en verdienen daardoor hun investering zich snel terug. En denk eraan dat je deze kennis en vaardigheden voor jaren kunt toepassen. Deze kennis en vaardigheden NIET verwerven, betekent dat je nog steeds niet de volwaardige Strategisch Businesspartner bent. Wat betekent dat voor jouw carrièrekansen en ontwikkeling? Dit programma opent je de ogen voor de mogelijkheden die er zijn. Onthoud jezelf deze kans niet en meld je aan voor een strategiegesprek! Onze oprechte dank hiervoor.


Meer weten? Meld je NU aan voor een 15 minuten informatiegesprek

Tijdens dat gesprek kun je al jouw vragen over het programma stellen

>
Chat openen
1
Chat via jouw favoriete medium
Hallo, kan ik je helpen?